GTD individualno uvajanje za posameznike

Izvajamo tudi individualno uvedbo GTD metodologije. Metodologijo predstavimo in vam jo pomagamo vpeljati v sklopu individualnega učenja, upoštevajoč vaš trenutni potek dela in vaše preference.

Kaj pridobite?

  • Vpeljete GTD model in se tega naučite izkustveno iz vaše trenutne situacije in na vaših konkretnih nalogah.
  • Spoznate se s pristopom sprejemanja odločitev o naslednjih aktivnostih.
  • Optimizirate delegiranje in sledenje nalogam, ki so povezane z drugimi.
  • Povečate svojo učinkovitost na delovnem mestu.
  • Pridobite jasnost in pregled nad vsemi vašimi obveznostmi in zavezami.
  • Poveča se vam samozaupanje in samozavest ter dosegate boljšo osredotočenost in nadzor nad vašim delom in življenjem.

Metode dela

  • Klic ali pogovor pred srečanjem (za dogovor o vaših pričakovanjih in priložnostih).
  • Individualno uvajanje in nadgradnja GTD metodologije na vašem delovnem mestu (število ur se dogovori in sproti usklajuje).
  • Dva klica ali pogovora najkasneje v treh mesecih po izvedenem individualnem uvajanju.

Gradiva za udeležence

Priporočila

Ta program je uporaben za kogarkoli, ki si želi izboljšati svoj način dela in kakovost življenja, in to ne glede na predhodno znanje ali izkušnje z GTD. Coaching prilagodimo posamezniku in tako začetniku kakor tudi praktiku GTD pomagamo, da svoje veščine izboljša in pripelje na novo raven.

Če pri delu sodelujete z asistentom ali tajnikom, je priporočljivo, da tudi njega/njo vključimo v GTD coaching vsaj za en dodaten dan.